saptarši (Hind)

saptarši [saptarṣi] – sedmero žreců. Jsou krátce zmíněni ve Rgvédu a vyjmenováni v Šatapathabráhmaně a častěji opět v puránách. Bývají nazýváni „z mysli zrození synové Brahmy“ a byli zbožštěni jako hvězdy souhvězdí Velkého vozu. Výčet jejich jmen se v různých pramenech liší. K jejich jménu se nedruží žádné zvláštní učení.

Karel Werner