sat (Hind)

sat – jsoucno, existence, skutečnost. Ve filozofíi advaitavédánty je sat prvním komponentem ve složeném pojmu saččidánanda (sat-čit-ánanda), který vyjadřuje zkušenost po realizaci konečné pravdy, jež umožní rozeznat svět a vlastní osobnost jako iluzi, a zažít brahma jako absolutní a jediné bytí.

Karel Werner