satsang(a) (Hind)

satsang(a) [satsaṅga] – „sdružování se s pravým jsoucnem“; „pravé shromáždění“, náboženské nebo duchovní shromáždění, obvykle vedené význačnou duchovní osobností nebo pořádané v jejím duchu nebo jejím jménem.

Karel Werner