sattva (Hind)

sattva – (1) jsoucno; bytost; esence; čistota, průzračnost; dobro; pravda; realita; (2) v systému sánkhjové filozofie: jedna ze tří gun, složek prakrti, přestavující jas, průzračnost a schopnost „zrcadlit“ vědomí purušovo. Zbývající dvě guny jsou radžas (energie, dynamismus) a tamas (temnota, neprostupnost, setrvačnost).

Karel Werner