savikalpa samádhi (Hind)

savikalpa samádhi [savikalpa samādhi] – pohroužení s „rozštěpením“, termín užívaný v kontextu systému džňánajógy pro meditativní stav pohroužení, v němž je dosud zažívána dichotomie subjektu a objektu. To znamená, že meditující má dosud vědomí sebe sama a odděleně svého zvoleného předmětu meditace, aniž by byl pronikl do podstaty obou; je si však vědom nepodstatnosti tohoto rozdílu.

Karel Werner