savoraité (JKI-J)

savoraité (hebr. savora’im, sg. savora; od hebr. slovesa savar – uvažovat, přemýšlet) Generace babylónských učenců následující po amoraitech. Termín s. se objevuje v jeruzalémském Talmudu (Kidušin 2,63b), kde označuje učence, kteří mohou učinit rozhodnutí. S. nepřidali k Talmudu nic podstatně nového, pouze podávali vysvětlení, která se svým způsobem shodovala s rozhodnutími amoraitů, a dospívali k praktickým závěrům v nerozhodnutých problémech. Podíleli se na konečné redakci Talmudu tím, že vykládali některá nejasná halachická rozhodnutí a část halachické terminologie, která usnadňovala studium textu.

Bedřich Nosek