siddha (Hind)

siddha – (1) dokonalý; (2) světec s magickými silami. Byly to hlavně tantrické kruhy, které daly tomuto výrazu jeho druhý význam a použily jej jako titul pro své dokonalé mistry (často též v rozšířené formě mahásiddha). Tradice udává jejich počet na 84 a přičítá jim nesmrtelnost v těle, lidový kult však jich počítá na 88 000. Jejich sídlem je nadsvětská oblast mezi pozemskou a nebeskou sférou.

Literatura:
Zvelebil, Kamil V. (1973), The Poets of the Powers, London: Rider.

Karel Werner