siddhi (Hind)

siddhi – (1) dokonalost; (2) magická síla, dosažená na duchovní cestě nebo v průběhu praxe jógy. Tantrické systémy se obvykle kromě proklamovaného cíle osvobození orientují na získání magických sil a jejich demonstrace siddhou nebo guruem často hraje důležitou úlohu při získávání stoupenců nebo v instrukcích žákům. Některé jógové směry však je pokládají za nežádoucí vedlejší produkt duchovní praxe, který v sobě skrývá nebezpečí být sveden na scestí. Jedině po dosažení dokonalosti je jejich užití ve prospěch duchovního pokroku druhých užitečné.

Literatura:
Lindquist, Sigurd (1935), Siddhi und Abhiññā: Eine Studie über die klassischen Wunder des Yoga, Uppsala: Lundquistska Bokhandeln.

Karel Werner