sikhismus (Hind)

sikhismus – monoteistické náboženství, které zamítá většinu nauk hinduismu, přijímá však nauku o znovuzrozování a osvobození od něj cestou duchovní praxe. Pro dosažení toho cíle uznává účinnost jógy a jejích různých metodik. Zakladatelem hnutí byl Gurú Nának, původně snad v naději, že by jím bylo možno smířit nebo i nahradit hinduismus a islám, vyvinulo se však v nové náboženství a pod vedením devíti Nánakových nástupců, rovněž obdařených titulem Gurú, se zorganizovalo v koherentní společenství s účinnou vojenskou mocí, která se osvědčila v bojích s centrální mocí Mughalů. Po úpadku mughalské moci si sikhové založili vlastní samostatný stát a po nějakou dobu ovládali velkou část západní Indie. Když došlo ke konfrontaci s nastupující britskou mocí, sikhové podlehli, ale dovedli se pak úspěšně začlenit do britského systému, takže jej loajálně podporovali v době indického povstání (1857). Při dělení Indie (1947) připadla valná část jejich tradičního území Pákistánu a většina sikhského obyvatelstva byla vyhnána ze svých domovů a přesunula se přes hranice na zbylou část Paňdžábu a přilehlé území. V Indické republice pak sikhové našli novou prosperitu, a mnozí dosáhli vysokého postavení ve státní správě, zejména v armádě. V posledních dvou desetiletích minulého století zahájily militantní skupiny sikhů agitaci a ozbrojenou kampaň, spojenou s teroristickými akcemi i politickými vraždami, za ustavení sikhského státu (Chálistánu), který by byl vyčleněn z území Indické republiky v mnohem větším rozsahu než je zbylý Paňdžáb a s územím, jež sice před britským obdobím sikhové zčásti ovládali, ale kde jsou nyní v menšině. Militantní hnutí však nenašlo podporu u většiny sikhů ani u mladší generace.

Literatura:
Cole, W. Owen (1982), The Guru in Sikhism, London: Darton, Longman & Todd.
Cole, W. Owen (1984), Sikhism and its Indian Context 1469–1708, London: Darton, Longman & Todd.
Kapur, Rajiv A. (1986), Sikh Separatism: The Politics of Faith, London: Allen & Unwin.
Larson Gerald James (1995), India’s Agony over Religion, Albany: State University of New York Press.

Karel Werner