smrt (Hind)

smrt – ukončení jedné z mnoha posloupných existencí a přechod do jiné; v kontextu pozemského života: odpadnutí hmotného tělesného organismu. Pro hinduistu smrt nikdy není zakončením života s konečnou platností, vždycky po něm následuje další život, který se utváří podle činů v předchozích životech a podle stupně duševního vývoje či úpadku, který byl v průběhu znovuzrozování dosažen. Také bytosti, narozené ve vyšších oblastech (bohové v nebeských světech), podléhají smrti a znovuzrození podle předchozích zásluh a totéž platí pro trpící bytosti ve světech nižších (podsvětí a peklech).

Karel Werner