snění (Hind)

snění – stav spánku se sny (svapna nebo supti). Sny byly předmětem indické spekulace již v raných upanišadách. Skutečnost, že člověk vnímá ve snech jiný svět a pohybuje se v něm, spolu s jinými bytostmi, prostorem, který obsahuje též krajiny a nepřebernou mnohost předmětů, slouží upanišadám a jiným textům jako ilustrace schopnosti mysli promítnout mimo sebe své vlastní obrazy a představy jako zdánlivě na ní nezávislou vnější skutečnost. Tím je naznačena možnost, že svět, vnímaný myslí v bdělém stavu (džágrata), je stejným způsobem na mysli závislý. Některé texty považují stav snění za kvalitativně vyšší než stav bdělý a naznačují metody, jimiž lze dosáhnout vlády nad snovým procesem, a vstoupit tak do vyšší existenční dimenze při zachování bdělé schopnosti v ní vědomě a účelně jednat.

Karel Werner