stan setkávání (JKI-J)

stan setkávání (též stánek úmluvy; hebr. ohel mo’ed, lat. tabernaculum) Přenosná svatyně spojovaná s dobou před vybudováním jeruzalémského chrámu. S.s. vyznačoval místo Jahvova pobývání (hebr. miškan) mezi lidem Izraele a sloužil jako mobilní posvátné centrum. Přestože fenomén přenosné svatyně může svými kořeny spadat až do nomádského období (Nu 11, 16; 12, 4), jeho bibl. podání včetně detailního popisu vnitřního vybavení (Ex 25-31; 35-40) vesměs kopíruje interiér jeruzalémského chrámu a je tedy pozdější ideální retrospektivou z raně poexilní doby. Podobně druhotné je zřejmě spojení s.s. se schránou smlouvy.

Dalibor Papoušek