stavropigie (JKI-K)

stavropigie V pravoslaví klášter vyňatý z pravomoci eparchiálního biskupa (eparchie) a podřízený přímo patriarchovi.

Pavel Boček