sušumná (Hind)

sušumná [suṣumnā] – ústřední „kanál“ (nádí) v jemném těle, který zaujímá tentýž prostor jako míšní dutina páteře a podél nějž jsou umístěna duchovní centra (čakry), podle popisů anatomického systému kundaliníjógy.

Karel Werner