suka (JKI-J)

suka (pl. sukot; hebr. stánek, chýše) Improvizovaný přístřešek, který se staví pro svátek Sukot podle bibl. přikázání „Sedm dní budete bydlet ve stáncích“ (Lv 23, 42), kde se uvádí také důvod tohoto přikázání, „aby všechna pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země“ (Lv 23, 43). Podle Šamajovy školy (Bejt Šamaj), jejímž rozhodnutím se v tomto případě řídí halacha, musí být s. dostatečně velká, aby se do ní vešel člověk a stůl. Materiál na pokrytí střechy musí být zhotoven z toho, co roste v zemi a nepřijímá rituální nečistotu. S. se zdobí ovocem a symboly souvisejícími se svátkem. Problematikou stavby stánků se zabývá talmudický traktát Suka.

Bedřich Nosek