sura (Hind)

sura – kategorie slunečních božských bytostí, které obývají Indrovo nebe. Jejich jméno snad bylo odvozeno od výrazu svar, nebe. Jejich pozdní výskyt a málo bohatá mytologie však daly podnět k výkladu, že vděčí za svou „existenci“ falešné etymologii výrazu asura jako a-sura (ne-sura), když jeho původní význam „velký bůh“ byl zapomenut a nahrazen významem „protivník bohů“ (tj. titán nebo démon), což vyžadovalo protějšek čili existenci božské kategorie bytostí s označením sura.

Karel Werner