sváhá (Hind)

sváhá [svāhā] – rituální zvolání při oběti bohům; též používáno při recitaci na konci některých manter; je-li oběť věnována určitému bohu, je jeho jméno ke zvolání připojeno (v dativu); Sváhá: manželka boha Agniho.

Karel Werner