svátost (Hind)

svátost (samskára [saṃskāra]) – druh rituálu, který dodává prvek posvěcení mezníkům v životě věřícího. V hinduismu to je početí, narození, obdržení jména, přijetí do kasty udělením posvátné šňůry čili druhé zrození (dnes zachovávané většinou jen ortodoxními bráhmany), sňatek a pohřeb (zpravidla kremací).

Karel Werner