svět (JKI-I)

svět (arab. dunjá) Viditelný, smysly vnímatelný s. V koránu i v teologii považovaný za druhořadé téma; z hlediska eschatologie prostor, v němž se ověřuje opravdovost víry člověka prostřednictvím konaných činů, které budou zvažovány v den posledního soudu. S. je lákavý a svádivý (87: 16-17), zároveň ale povrchní; je zdrojem zla a potenciálně zapříčiňuje rozvrat obce věřících. Musí být řízen božím zákonem, šarí‘ou. Alternativou s. je zásvětí (áchira), tj. „onen s.“ chápaný jako stav mezi smrtí a vzkříšením v den posledního soudu.

Zdeněk Müller