svadhá (Hind)

svadhá [svadhā] – (1) „vlastní danost“, vlastní rozhodnost nebo vůle; (2) vlastní podíl; dědictví; „dědictví otců“; (3) oběť, zejména za zemřelé předky; při obětování používáno jako zvolání (ve spojení s dativem).

Karel Werner