svajamvara (Hind)

svajamvara [svayaṃvara] – „vlastní volba“, starobylý indoárijský obyčej ve formě zásnubní slavnosti, často ve spojení se soutěží zdatnosti nebo s turnajem, na kterém si dcery královských a jiných aristokratických rodů volily manžely mezi shromážděnými uchazeči. Má beze vší pochyby indoevropský původ, jak lze vyvodit ze zachovaných pověstí a pohádek evropského folklóru (včetně pohádky Princ Bajaja).

Karel Werner