svarádž (Hind)

svarádž [svarāj] – (1) v politice: samospráva, samostatnost; (2) ve smyslu duchovních nauk: sebezvládnutí, sebekontrola.

Karel Werner