svarga (Hind)

svarga – nebe; v mytologii: Indrovo nebe, umístěné na hoře Méru. Je to existenční oblast, obývaná bytostmi, které se v ní dočasně znovuzrodily v důsledku svých záslužných činů v minulých životech. Zde žijí v blaženosti, dokud se jejich karmické zásluhy nevyčerpají, aby se pak opět zrodily podle své „zbytkové karmy“ na zemi nebo v jiných oblastech bytí.

Karel Werner