svastika (Hind)

svastika – (ze sanskrtského su „dobře“ a asti „jest“), předmět nebo znamení, přinášející štěstí a prosperitu. Znamení, které si pod tímto jménem přisvojilo nacistické hnutí, je prastarý sluneční symbol, jenž se vyskytoval v různých kulturách, včetně starověkého Předního východu a Evropy (kde byl v nové době použit Finskem ve státním znaku), a v Indii v kontextu buddhismu i hinduismu. Dodnes je spojován s kultem Višnua, který je původem slunečním božstvem, a bývá vykreslen na dveřích jako ochrana proti uhranutí.

Karel Werner