symbol (Hind)

symbol (čihna [cihna]) – reprezentace jinak přímo nepřístupné, transcendentní, abstraktní nebo nepřítomné reality. Teorie symbolů jsou velmi složité a někdy si značně odporují. Používání symbolů však je běžné v mnoha odvětvích života. Hinduismus oplývá zobrazovací symbolikou, jakož i symbolikou v rituálech, chrámových službách, posvátných textech i meditačních technikách. Znalost symbolů a jejich používání je doloženo již ve védské době (Rgvéd 4.24.10; 8.5.1).

Literatura:
Taimni, I. K. (1969), An Introduction to Hindu Symbolism, Adyar: Theosophical Publishing House.
Werner, Karel (1990), Symbols in Art and Religion, London: Curzon Press.

Karel Werner