synodní senior (JKI-K)

synodní senior Titul představitele českobratrské církve evangelické.