tělo (Hind)

tělo – dočasné sídlo vtělené osobnosti. Hinduismus chápe tělo jako složitou strukturu, sestávající z postupně jemnějších a jemnějších složek či vrstev nebo obalů duchovního jádra osobnosti. Tyto obaly jsou definovány různě v různých školách a ani jejich počet není pevně určen. Zhruba lze rozlišit tři obaly: (1) hrubé tělo (sthúlašaríra), které odpovídá hmotnému tělu s fyziologickými funkcemi; (2) jemné tělo (súkšmašaríra), které má svou vlastní jemnou anatomii jemných žil, jimiž proudí životní síla (prána), a center citového a mentálního života na třech úrovních či ve třech obalových vrstvách (zvaných kóša)·, a (3) mnohem jemnější „kauzální“ tělo (lingašaríra, zvané též káranašaríra), které v sobě uchovává stopy vykonaných volních činů („karmické záznamy“) a osobnostních charakterových rysů (vásaná) a putuje z jednoho života do druhého, ani ono však není trvalé a zanikne při dosažení osvobození. Vyšší stupeň hathajógy, tzv. kundaliníjóga se zaměřuje na zvládnutí pochodů v jemném těle a jejich zaměření na dosažení duchovního osvícení. Védántový obraz osobnosti se liší od nastíněného pojetí a rozeznává v ní pět vrstev, pro které používá výrazu kóša (obal); jsou to: annamaja kóša („z potravy sestávající obal“, tj. hmotné tělo), pránamaja kóša („z životní síly sestávající obal“, tj. jemné tělo), manómaja kóša („myslí utvořený obal“, tj. mentální „tělo“), vidžňánamaja kóša („z vědomí sestávající obal“, tj. vyšší mentální „tělo“) a ánandamaja kóša („z blaženosti sestávající obal“ čili duchovní „tělo“).

Karel Werner