takwá (JKI-I)

takwá (arab. zbožnost, bohabojnost) Hojně užívaný, ale poměrně vágní pojem islám. věroučné literatury.

Miloš Mendel