tantra (Hind)

tantra – (1) vlákno, niť; vlákna v tkalcovském stavu, tkalcovská osnova; tkáň; přeneseně: vodítko skrze labyrint samsárové existence směrem k osvobození; (2) název pro textové prameny tantrické tradice, které se počaly objevovat kolem 5. st.

Literatura:
Banerjee, S. C. (1986), A Brief History of Tantra Literature, Calcutta: Naya Prakash.
Chakravarti, Chintaharan (1972), Tantras: Studies on Their Religion and Literature, Calcutta: Punthi Pustak.
Woodroff, John (1973), Introduction to Tantra Śāstra, Madras: Ganesh & Co.

Karel Werner