tantrický kult (Hind)

tantrický kult – ezoterní náboženské hnutí, zaměřené na rituální evokaci božské tvořivé energie šakti, reprezentované manželkami bohů, nebo se zaměřující na ideu a rozličné formy velké Bohyně (Déví). Tantrický rituál je velmi složitý a obsahuje bohatou symboliku, jež má zajistit účast všech pěti smyslů a koncentraci mysli. Jeho součástí je používání symbolických gest (mudrá), pronášení ezoterních formulí (mantra) a slabik představujících prapůvodní zvuky vesmíru (bídžamantra), nazírání a vizualizace soch a symbolů božstev (múrti) a konstrukce složitých diagramů (mandala) pro rituální a meditační účely. Levoruká tantrická kultovní praxe se nespokojuje symbolickým účastenstvím smyslů na rituálu, nýbrž poskytuje jim přímou vjemovou zkušenost rituální konzumací „pěti m“ (paňčamákára). Jsou to: mada (opojný nápoj), mámsa (maso), matsja (ryba), mudrá (pražené obilné zrní s ledvinkami jako afrodiziakum) a maithuna (pohlavní spojení). Ideálně by všichni účastníci tohoto rituálu tantrického „přijímání“ měli procházet všemi jeho stadii ve stavu náboženského nebo meditativního povznesení.

Literatura:
Banerjea, J. N. (1966), Paurāṇic and Tāntric Religion, Calcutta: University of Calcutta.

Karel Werner