tattva (Hind)

tattva – (1) pravda; skutečnost; pravá povaha (podstata); pravý stav; (2) prvek; prvotní princip; pralátka (první výron (prakrti); (3) v pozdějších textech též: úroveň skutečnosti.

Karel Werner