templ (JKI-J)

templ (z něm. Tempel – chrám) Výraz používaný v prostředí reformního judaismu pro synagogu.

Dalibor Papoušek