thagové (Hind)

thagové [ṭhaga] (ze sanskrtského sthag, „skrývat“) – člen tajného sdružení vyznavačů bohyně Kálí ve formě Bhavání. Uctívali ji přinášením lidských obětí, které si obvykle opatřovali úkladným uškrcením nic netušících obětí. Nejstarší zmínky o existenci této linie se datují ze 7. st. Pod britskou správou byla téměř úplně vyhlazena během široce založené a důkladné kampaně v letech 1831–37, s následným pátráním po zbylých buňkách a jejich likvidováním, které pokračovalo do r. 1861. Individuální případy škrtičské praxe se však vyskytovaly i poté, a poslední známá exekuce jednoho pachatele se udála v Paňdžábu r. 1882. Vedle hinduistických thagů existovalo souběžně též islámské hnutí fidá’í („oddaných“), odnož jedné sekty tradice ší’a, zvané v Indii hur. Příslušníci obou hnutí se však často mísili a není pochyby o tom, že se k nim přidávali jednotlivě i ve skupinách zločinné elementy, aby si tím opatřily zdání vyššího poslání a získaly širší okruh pro své loupežné podnikání. (Tento termín, psán thug, byl vstřebán anglickým jazykem ve významu „neurvalec, násilník, zločinec“.)

Karel Werner