tilaka (Hind)

tilaka – znamení na čele vyznavače určité tradice. Pravděpodobně se vyvinulo z tradičního posvátného znaménka nad středem obočí, které bylo symbolem třetího oka (oka moudrosti, viz bindu). Druhů znamení na čelech různých sádhuů je značný počet a mohou být složitá. Zpravidla ta, která obsahují vertikální linie, naznačují příslušnost ke ctitelům Višnua, zatím co horizontální linie patří Šivovi. Zřídka se vyskytující znamení obsahující trojúhelník a kruh, snad znamenalo v minulosti ctitele Brahmova, dnes však hlásá nositelovo přijetí celé trojice (trimúrti). Znamením šaktických linií je svastika.

Karel Werner