trají vidjá (Hind)

trají vidjá [trayī vidyā] – trojí vědění, které každý bráhman má ovládat: znalost védských hymnů, zvládnutí obětních rituálů a prozpěvování manter.

Karel Werner