trikóna jantra (Hind)

trikóna jantra [trikoṇa yantra] – jantrový diagram dvou protínajících se trojúhelníků, z nichž jeden směřuje dolů a představuje mužský princip nebo Boha a druhý, směřující vzhůru, ženský princip nebo šakti. Existují též složité jantrové obrazce s více protínajícími se trojúhelníky s komplexní symbolikou. Používají se v jógové praxi jako meditační pomůcky a v tantrismu též pro rituální účely.

Karel Werner