trika (Hind)

trika – kašmírská škola šivaistické filozofie. Za zakladatele bývá pokládán Vasugupta (770–830), v jehož době dosáhla vrcholu rozkvětu, byli tu však předchůdci, a vliv školy pak pokračoval po několik staletí. V jádru jde o monistické učení advaitového typu, které však obsahuje též sánkhjové prvky. Podle něj existují tři základní principy: (1) Šiva, který je vševědoucí a všeobjímající bytostí (átman); (2) šakti, což je jeho transcendentní energie; a (3) anu čili individuální átman, který je v podstatě s Šivou totožný, je však chycen do samsárové sítě následkem iluze májá, která je důsledkem působení Šivovy šakti. Vysvobození lze dosáhnout, jestliže jedinec prohlédne závoj májá a objeví svou totožnost s Šivou. K tomu vede cesta lásky (bhaktimárga) k Šivovi, do níž musí být jedinec zasvěcen guruem. Najít pravého gurua nelze bez přispění Šivovy milosti a rovněž dosažení konečného vysvobození ve sjednocení s ním je v konečném dovršení projevem jeho milosti.

Literatura:
Muller-Ortega, Paul Eduardo (1989), The Triadic Heart of Śiva: Kaula Tantricism of Abhinavagupta in the Non-Dual Shaivism of Kashmir, Albany: State University of New York Press.

Karel Werner