upádhi (Hind)

upádhi [upādhi] – „přidání“, vlastnost, atribut, znak; omezení, podmíněnost; ztajení, zastření; přestrojení; trik. Tento výraz je používán advaitovou školou myšlení za účelem vysvětlení rozdílu mezi brahma jako jedinou absolutní skutečností a iluzorní mnohotvárnou jevovou skutečností, která podle této školy vpravdě neexistuje, je však „přidána“ na brahma jako jeho atribut a tím vzniká iluze jako by měla pravou existenci, přičemž existence brahma je tím zastřena. Podobně lze v přítmí pokládat lano za hada, tedy „přidat“ lanu existenci jako had, ač existuje jedině jako lano, ale tato jeho existence jako lano je zastřena po dobu trvání iluze. Výraz „přídavek“ je obvyklý ekvivalent termínu upádhi v překladech advaitových textů.

Karel Werner