upapurána (Hind)

upapurána [upapurāṇa] – kategorie pomocných textů puránové literatury v počtu 18.

Literatura:
Hazra, R. C. (1963), Studies in the Upapurāṇas, Calcutta: Calutta Sanskrit College.

Karel Werner