upavéda (Hind)

upavéda [upaveda] – pomocná vědní disciplína v rámci védské tradice učenosti. Upavédské obory byly pěstovány od nejstarších dob, k jejich kodifikaci však došlo v povédské době v průběhu několika staletí. Jsou mezi nimi: ájurvéda („věda o životě“ čili lékařsví), dhanurvéda (věda o lučištnictví, která pojednává též obecně o válečnictví), gandharvavéda (věda gandharvů, nebeských géniů hudby, o tom, jak potěšit bohy a tím si je naklonit; pojednává o hudbě, hudebních nástrojích a tanci) a arthašástra (různé druhy pojednání o praktických dovednostech, včetně výtvarného umění a uměleckých řemesel), mezi nimiž je pro náboženství důležitý druh šilpašástra (pojednání o architektuře a sochařství).

Karel Werner