urná (Hind)

urná [urṇā] – znaménko nebo spirálka z vlasů mezi obočím. Je to symbol „třetího oka“ (moudrosti či probuzení) na sochách některých bohů, hlavně však Buddhy a bódhisattvů (srovn. bindu).

Karel Werner