uttara (Hind)

uttara – horní, vyšší, svrchovaný; severní; budoucí; pozdější.

Karel Werner