váju (Hind)

váju [vāyu] – (1) vítr; (2) vzduch jako jeden ze čtyř (nebo pěti) základních živlů.

Karel Werner