vásaná (Hind)

vásaná [vāsanā] – (to, co prodlévá nebo zůstává, např. vůně, otisk nebo stopa), karmická setba. Tento výraz se vztahuje na stopy činů a různá pouta z minulých životů, kterými je utvářen jedincův charakter a jeho vztahy k ostatním bytostem v následných životech.

Karel Werner