védánga (Hind)

védánga [vedāṅga] – „úd véd“, označení pro pomocné disciplíny védského vědění, v počtu šesti (šadangáni), které jsou potřebné k jeho správnému použití v kněžské praxi: fonetika (šikšá), prozodie (čhandas), gramatika (vjákarana), etymologie (nirukta), astronomie/astrologie (džjótiša) a rituál (kalpa).

Karel Werner