védi (Hind)

védi [vedi] – obětní oltář.

Karel Werner