védismus (Hind)

védismus – moderní západní termín pro stadium indického náboženství v době tvoření a kodifikování hymnů Rgvédu a před uspořádáním dalších védských sbírek, zhruba do doby 900–800 př. n. l. Poté nastupuje období bráhmanismu, které se vyznačuje utvrzením moci dědičné kněžské kasty a růstem ritualismu.

Literatura:
Bhargava, P. L. (1994), Vedic Religion and Culture: An Exposition of Distinct Facets, New Delhi: D.K. Printworld.
Dandekar, R. N. (1979), Vedic Mythological Tracts, Delhi: Ajanta Publications.
Panikkar, Raimundo (1977), The Vedic Experience: An Anthology of the Vedas for Modern Man and Contemporary Celebration, London: Darton, Longman & Todd.
Miller, Jeanine (1974), The Vedas: Harmony, Meditation and Fulfilment, London: Rider.
Werner, Karel (1989), „From Polytheism to Monism – a Multidimensional View of the Vedic Religion“, Cosmos 5, Polytheistic Systems, ed. Glenys Davies, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Karel Werner