védský jazyk (Hind)

védský jazyk – archaická forma sanskrtu, zachovaná ve védských hymnech a nazývaná indology též „mantrový dialekt“ (ježto všechny védské verše jsou též sumárně zvány mantra). Není to, přísně vzato, přímý předchůdce sanskrtu upanišad, ale pravděpodobně paralelní dialekt k předchůdci sanskrtu upanišad. Proto bývá zván sanskrtisty též „staroindičtina“ nebo „staroindoárijština“, nikoli však „starosanskrt“.

Karel Werner