vírašaivové (Hind)

vírašaivové [vīraśaiva] – jihoindická tradice „hrdinných“ obránců víry v Šivu jako nejvyššího Boha a odpůrců tradice bráhmanského rituálu a funkce kněží jako prostředníků mezi vyznavači a Bohem. Toto hnutí má starobylý původ, ale konkrétní historickou podobu dostalo až praktickým splynutím s tradicí lingájatů. Jsou však náznaky, že se některé komunity považují za přímé pokračovatele staré tradice, i když v praxi neexistuje mezi nimi rozdíl.

Literatura:
Bali, A. P. (1978), ‘The Vīraśaiva Movement’: Indian Movements: Some Aspects of Dissent, Protest, and Reform, Simla: Indian Institute of Advanced Study.

Karel Werner