víra (náboženství) (Hind)

víra (náboženství) – v kontextu náboženství: bezvýhradné přijetí platnosti nauk a praktik určité náboženské tradice nebo organizace. V hinduismu se sice hojně vyskytuje, není však naprostým požadavkem a může nabýt podoby, lépe vystižené pojmem „důvěra“ nebo i „přijetí v principu“, a její obsah se může v konkrétní podobě značně lišit podle příslušnosti k určité tradici, rodinných vztahů i osobní volby. Spojujícím prvkem pro všechny „druhy příslušnosti“ k hinduismu je přijetí véd jako zjevení, ale i zde je přípustná celá škála odstínů ve významu pojmu zjevení.

Karel Werner